De Prinses Julianakerk is gelegen op de hoek van de Tesselsestraat en de Nieboerweg, Scheveningen / Den Haag.

Diensten op zondag
Elke zondag om 10.00 uur is er een kerkdienst waarin de wijkpredikant of gastpredikant voorgaat. In onze diensten maken we gebruik van de Bundel ’38 en een eigen ‘PJK Liedbundel’. Van beide liedboeken liggen bij de ingang exemplaren.

Na afloop van de ochtenddienst bent u hartelijk welkom achter in de kerk voor een bakje koffie, thee of fris.


Kinderkerk de Ark
Voor kinderen tussen 4 en 12 jaar is er elke zondag van 10.15 tot 11.15 uur Kinderkerk in wijkgebouw ‘Ons Centrum, Tesselsestraat 59. U kunt uw kind vóór de dienst naar ‘Ons Centrum’ brengen. Daar kunt u ook na afloop van de dienst de kinderen weer ophalen.

In de zomerperiode vindt er geen kinderkerk plaats.

Crèche
Voor kinderen tot 4 jaar is er elke zondag om 10.00 uur en tijdens jeugddiensten kindercrèche in de consistorie  van de kerk. Vóór de zegen komen de kinderen weer in de kerk.

Preekrooster:

http://www.kerktijden.nl/gem/918/prot-gem-scheveningen4