2.0 9 December ‘God is liefde’

Vandaag hebben wij het gehad over het thema ‘God is liefde’. Arjo van de Steen heeft in een aantal voorbeelden uitgelegd hoe dit zit.

 

Advent-Volkskerstzang Scheveningen in de Prinses Julianakerk

Advent-Volkskerstzang Scheveningen in de Prinses Julianakerk

SCHEVENINGEN – De zevende Massale Volkskerstzang vindt dit jaar plaats op D.V. zaterdag 1 december 2018 in de Prinses Julianakerk aan de Vlielandsestraat. Omdat de activiteiten rondom Kerst ieder jaar meer worden hebben de organisatoren  dit jaar voor een Advent-editie gekozen. Voor deze Advent-editie heeft men ook weer een mooi programma in elkaar weten te zetten. Zo wordt opnieuw medewerking verleend door Gert van der Vijver, beter bekend van televisie als de Zandkunstenaar. Gert ‘tekent’ deze avond het Kerstverhaal in zand, geprojecteerd op een grote schermen in de kerk. Uniek is het dat hij deze avond naar Scheveningen komt!

Het ruim 150 leden tellende projectkoor ‘Scheveningen’ onder leiding van dirigent Michael Spaans verleend eveneens medewerking aan deze avond. De leden, sterk in leeftijd variërend, zijn al een aantal weken aan het repeteren om de liederen in te studeren. De band ‘Chaverim’ begeleid de samenzang afgewisseld met Danny Spaans aan het orgel en Thomas Heikoop op trompet. De verbindende teksten worden gesproken door Ds. J.M. Molenaar uit Ede over het thema ‘Verwachting’.

De Scheveningse Volkskerstzang staat in de regio bekend om de massale samenzang van bekende kerstliederen. Daarom is er uiteraard ook dit jaar naast (muzikale) medewerking weer veel ruimte voor samenzang! Een prachtig avondvullend programma voor jong en oud. Noteert u de datum alvast in uw agenda, 1 december 2018 aanvang 20.00 uur (kerk open vanaf 19.00 uur). De toegang is gratis, wel is er een collecte ter bestrijding van de gemaakte kosten. Gezien de te verwachten opkomst raden wij u aan om op tijd aanwezig te zijn.

9 september 2.0 dienst

Zondag 9 september – 2.0. dienst.
Op iedere tweede zondag van de maand staat er een 2.0 dienst op het rooster. Deze ochtenddienst staat in verbinding met de startdag die op zaterdag 8 september gehouden zal worden. Het nieuwe seizoen breekt weer aan. Het thema van deze dienst is ‘Engelen’. Centraal staat in deze dienst psalm 91. In deze psalm staat geschreven dat we veilig zijn bij God door zijn bescherming te zoeken. Deze bescherming hebben wij nodig, In vers 11 staat dat God dan zelf zijn engelen zal bevelen om ons te beschermen. Wat zijn engelen? Wat doen zij? Wat is hun taak? Heb je wel eens een engel gezien? Arjo van der Steen zal deze vragen aan de orde stellen. Heb je zelf ook vragen bij dit thema wat je graag beatwoord zou willen hebben? Heb je zelf wel eens iets ervaren, wat je graag zou willen delen? Stuur dan een mailtje naar Arjo. Misschien kan hij deze (desgewenst anoniem) behandelen in de dienst. Uiteraard staan de koffie en thee vanaf 9.30 uur weer klaar. Neem ook gerust eens iemand mee die het niet gewend is om naar de kerk te gaan. De 2.0. diensten zijn niet alleen bedoeld voor jongeren, maar zijn gericht op alle leeftijden.

Gemeenteavond

 

Gemeenteavond

Op donderdag 30 augustus bent u en jij uitgenodigd voor de gemeenteavond om 19.30 uur in ons kerkgebouw. Het doel van deze avond is om met onze PJK gemeenschap tot een eenheid te komen.

 

Agenda

19.30 – 19.45  Opening door de externe voorzitter, Dhr. Johan van der Does.

19.45 – 20.00  Noodzaak bezuinigen.

20.00 – 20.30  Toekomstplan Gemeente-zijn 2.0, Scheveningen-Zuid. Toelichting door Marco Tuit en Rolf Willemse.

20.30 – 21.00  Onderzoek naar mogelijk afstoten van het gebouw PJK.

21.00 – 21.30  Wat verder ter tafel komt.

21.30               Sluiting.

Uitgebreide agenda (word bestand)