Volkskerstzang Scheveningen met de Zandkunstenaar!

SCHEVENINGEN – De zesde Massale Volkskerstzang vindt dit jaar plaats op D.V. zaterdag 16 december 2017 in de Scheveningse Oude kerk aan de Keizerstraat. De organisatoren hebben voor dit jaar ook weer een mooi programma in elkaar weten te zetten. Zo wordt medewerking verleend door Gert van der Vijver, beter bekend van televisie als de Zandkunstenaar. Gert ‘tekent’ deze avond het Kerstverhaal in zand, geprojecteerd op een groot scherm in de kerk. Uniek is het dat hij deze avond naar Scheveningen komt!

Het ruim 130 leden tellende projectkoor ‘Scheveningen’ onder leiding van dirigent Michael Spaans verleend eveneens medewerking aan deze avond. De leden, sterk in leeftijd variërend, zijn al een aantal weken aan het repeteren om de liederen in te studeren. De band ‘Chaverim’ begeleid de samenzang afgewisseld met Danny Spaans aan het hoofdorgel en Thomas Heikoop op trompet. De verbindende teksten worden gesproken door Ds. H.G. de Graaff.

Gijsbert Kok, stadsbeiaardier van Den Haag verzorgt bij aankomst bij de kerk weer de prachtige internationale kerstliederen, gespeeld op het carillon van de Oude kerk.
De Scheveningse Volkskerstzang staat in de regio bekend om de massale samenzang van bekende kerstliederen. Daarom is er uiteraard ook dit jaar naast muzikale medewerking en muziek weer veel ruimte voor samenzang! Noteert u de datum alvast in uw agenda, 16 december 2017 aanvang 20.00 uur (kerk open vanaf 19.00 uur). De toegang is gratis, wel is er een collecte ter bestrijding van de gemaakte kosten. Komt u met de auto? Op de boulevard (Strandweg) kunt u gratis parkeren!

Fragment uit een tekening van de Zandkunstenaar; het Kind in de kribbe

Mevrouw C. Kuijper – Tuit 100 jaar

Vandaag is mevrouw C. Kuijper-Tuit uit de Thuishaven 100 jaar oud geworden. Op deze respectabele leeftijd nemen haar fysieke krachten wel af, maar haar geest is zeer helder en ze is volop geïnteresseerd in haar gezin, maatschappij en kerk. Haar verbondenheid met de PJK dateert vanaf het begin. Omdat ze al 18 jaar in de Thuishaven woont, beluistert ze de kerkdiensten  al die jaren via de kerkradio. Ze is al heel lang niet meer in de PJK geweest, maar zondag 22 oktober was ze bij ons in de gemeente aanwezig om haar verjaardag te vieren. De bloemen gingen naar haar toe en we hebben haar aan het einde van de dienst toegezongen met het lied “De Heere zegent u”.

Dasfast – Goede doelenavond

Beste mensen,

Elk jaar organiseert Dasfast een goede doelen avond om een mooi geldbedrag in te zamelen. Telkens is er een goede opkomst en een mooie opbrengst en daar zijn we uiteraard heel blij mee! Enkele goede doelen zijn de afgelopen jaren al aan de orde geweest, onder andere Mercy Ships en een project voor sponsorkinderen. Dit jaar hebben we moeten besluiten om de goede doelen avond voor onszelf te houden. Het wordt steeds moeilijker om fondsen aan te schrijven die nog iets willen bijdragen aan een Christelijke jongerenvereniging. Ook is afgelopen jaar een van onze vaste fondsen weggevallen. We willen als Dasfast graag de vereniging blijven die het altijd was, met als belangrijkste uitgangspunt dat de kinderen niet hoeven bij te dragen aan onze avonden, met uitzondering van de buiten de deur activiteiten en het kamp. Bij deze nodigen wij u allen van harte uit om op de goede doelen avond aanwezig te zijn, de avond bestaat uit een aantal leuke spellen, en een heeeeel moderne manier van Bingo en loterij! Eens totaal anders dan dat u gewend bent! De opbrengst komt geheel ten goede aan het jeugdwerk in uw eigen gemeente. De avond staat gepland op zaterdag 28 oktober in Ons Centrum en om half 8 wordt u hartelijk ontvangen met een bakje met een dingetje. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn maar wel een bijdrage willen doen? Neemt u dan even contact op via ons mailadres; dasfastscheveningen@hotmail.com We hopen u op de avond te ontmoeten en dat u Dasfast opdraagt in uw gebeden. U steunt toch ook het jongerenwerk in de Gemeente?

Namens de leiding,

Michael Spaans

 

 

Een geweldige start!

Op zondag 22 oktober was de startdienst, waarin we ons committent aan elkaar hebben gegeven om samen aan de Prinses Julianakerk te bouwen.  We kijken terug op een geweldige dienst. De boodschap is: Bouw je huis op de Hoeksteen Jezus Christus. Hij heeft ons gemaakt tot levende stenen die van Zijn Naam zullen getuigen. Alle medewerkers die voor deze startdienst hun steentje hebben bijgedragen: Nogmaals bedankt! De volgende dienst staat gepland op zondag 12 november! Als iedereen dan één iemand meeneemt, dan is de kerk vol!

 

Catch 2.0 start donderdag 5 oktober

Op de donderdagavond is de kerk helemaal bestemd voor de jeugd. Bij CATCH is het gezellig. Als je op donderdagavond binnenkomt dan drinken we eerst wat met elkaar. We praten dan ff bij over van alles en nog wat. Daarna geeft iemand van het CATCH-team een presentatie over een onderwerp uit de Bijbel. De manier waarop dat gedaan wordt is iedere keer anders. Daarna praten we vaak nog even door over wat je gehoord en geleerd hebt. We gaan dan soms ook samen bidden en zingen. En zo tussendoor doen we ook nog wel eens een spelletje. Het is iedere donderdag een verrassing wat er gaat komen.

Catch betekent
vangen
halen
raken
verstaan
vlam vatten
vangst
pakkend
aanslaan
snappen
catechisatie

Bij Catch leer je
– wat geloven is.
– God kennen.
– wie Jezus is.
– over de Heilige Geest
– uit de Bijbel.
– wie je zelf bent
– hoe je christen kunt zijn of worden

Voor wie?
Jongeren tussen de 12 en 19 jaar.

Wat we bij Catch doen?
Samen met je leeftijdsgenoten:
• bidden
• zingen
• leren
• God ervaren en beleven

Wanneer?
Vanaf 28 september 2017 iedere donderdagavond
Tijdstip: volgt nog.

Locatie
Prinses Julianakerk
Vlielandsestraat 1
Scheveningen

Contactpersoon: Arjo van der Steen, 06-55553373, kw@prinsesjulianakerk.nl

Een groet uit Israël

Aan de broeders en zusters te Scheveningen,

Zondag 1 oktober a.s. staat in veel gemeenten in het teken Israël. In het teken van de bijzondere en onlosmakelijke band die er bestaat tussen de Gemeente van de Here en Israël. Op deze Israëlzondag willen wij u (ook namens de broeders en zusters) hartelijk groeten vanuit Israël.

Zij die onze nieuwsbrief lezen, weten dat we het verlangen hadden om in het centrum van Dimona een soort inloophuis te openen. Een plaats waar mensen zomaar even kunnen binnenwandelen, iets kunnen drinken en kunnen praten. Een plaats om het Joodse volk te vertroosten, te bemoedigen en hen tot jaloersheid te wekken. Dit plan kon dit jaar gerealiseerd worden. Helaas kwam er al snel felle tegenstand van de kant van een (bepaalde)groep orthodoxe Joden. Er werden grote demonstraties gehouden voor ons huis. En met name een lokaal Joods Messiaans gezin maakte een moeilijke periode door. Een Jood die gaat geloven in Jezus als de Messias is, wordt nog steeds maar moeilijk geaccepteerd. Soms beschouwt men zo iemand als “dood” voor de familie. Zo werd er ook in zijn familie 7 dagen dagen van “rouw” voor hem gehouden. Israël is nog niet waar het zijn moet. Maar, dwars door alle heen gaat God door met het uitwerken van Zijn plan ook voor Israël. De Nederlandse Jood Isaac Da Costa schreef rond 1800:”Zie de dagen komen, dat men naast de Bijbel de krant zal leggen, om daarin de aanvankelijke vervulling van de profetieën te zien, die betrekking hebben op het “Heilige Land” en Israëls toekomst” Wij mogen in onze dagen zien, dat profetieën m.b.t Israël inderdaad in vervulling(zijn) gaan. Dwars door alle moeiten en strijd heen, bleef de Heere trouw aan Zijn eigen volk Israël. Een nationaal herstel. Daarnaast mogen we er getuige van zijn, dat steeds meer Joden hun eigen Messias, de Here Jezus leren kennen. Nu nog op kleine schaal. Maar volgens het Profetische Woord, zal het geestelijk herstel van Israël uitlopen op het herstel van alle dingen. Hier in Israël vierden we kort geleden het Bijbelse “feest der bazuinen” Straks bij de laatste bazuin zal Israëls Messias komen, en verschijnen als de Koning de koningen en als de Here der heren ’Jezus komt in heerlijkheid, Zijn shalom wordt wereldwijd’ Ja, en daarom is er hoop! En is er toekomst ! Niet alleen voor Israël, maar ook voor u en mij. Want dan zal het waar worden, daar Johannes over spreekt. ”Gods woonplaats zal zijn onder de mensen, en Hij zal bij hen wonen. En, er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want het eerste is voorbijgegaan”. We hopen dat u vandaag als broeders en zusters met dat toekomstperspectief voor ogen bij elkaar zult zijn. En dat u zult blijven bidden voor de vrede voor Jeruzalem.

De Here zegene u uit Sion!

Albert & Esther Knoester Dimona

In januari 2013 heeft Arjo een ontmoeting gehad met Albert en Esther Knoester in het Negev-dorp Mizpe Ramon

Israëlzondag

De Protestantse Kerk in Nederland stelt jaarlijks de eerste zondag van oktober vast als een dag die in het teken staat van Israël. De morgendienst van 1 oktober zal dan ook in het tekens staan van Israël.  Arjo van der Steen is dan de voorganger. Hij zal in deze dienst ook aandacht besteden aan het zendingsechtpaar Albert en Esther Knoester.

Rond 11.45/12.00 zal er nog een kort programma zijn in de kerk. Gemeentelid Pauline Leenman zal dan een presentatie geven over de oorsprong en de betekenis van de Joodse feesten. Daarbij zal ze ook gebruik maken van de beamer. Dit belooft een erg interessant half uur te worden waarbij u van harte uitgenodigd bent.

Meer informatie over Pauline Leenman is te vinden op http://www.paulinebeatrijs.nl/